EkimKasım 2015Aralık
PtSaÇaPeCuCtPz
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Allah Dostları, Türbe ve Kabirleri
 Şeyh Mehmed Türâbî Efendi’nin Hayatı:
Şeyh Mehmed Türâbî Efendi, Tersane-i Âmire’de çalışan Osmanlı gemicilerinden olup Kâdirîyye tarîkatına mensup şeyhlerindendir. Türâbî Baba’nın asıl adı Mehmed’dir. Aslen Hindistanlıdır. Hayatı hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır.

Türâbî Baba Tekkesi’nin Târihi ve Şeyh Efendileri:

İstanbul Tekkeleri şeyhleri hakkında kaynak eser olan “İstanbul Hânkâhları Meşâyihi” adlı eserde müellif Tabibzâde Zâkir Mehmed Şükrî Efendi Türâbî Tekkesi şeyhlerini şu şekilde sıralamaktadır.

Kâsımpaşa’da Kâdirîyye’den Türâbî Tekkesi Şeyhleri

  1. İbtidâ, eş-Şeyh Mehmed Türâbî el-Kâdirî el-Hindî. Rıhlet: sene 1227. Tekkede medfûn.
  2. eş-Şeyh Ahmed Efendi el-Kâdirî, Rıhlet: sene 1248. Tekkede defn.
  3. eş-Şeyh Hoca Şâkir Efendi halîfesi, eş-Şeyh el-Hâc es-Seyyîd Halîl Efendi el-Kâdirî. Fevt: sene fî 29 Zilkâde 1269. Tekkede defn.
  4. Vekîl, eş-Şeyh Alî Fevzî el-Kâdirî. Fevt: (sene) 1278.
  5. eş-Şeyh el-Hâc Hasan Rızâ el-Kâdirî. Fevt: (sene) 1293
  6. eş-Şeyh Alî Rızâ Efendi ibn Şeyh Hacı Hasan Efendi, hâlâ.[1]

Türâbî Baba Türbesi ve Mi’marisi:

Türâbî Baba Türbesi, Beyoğlu İlçesi, Kasımpaşa semti, Camii Kebir Mahallesi, Türabi Baba Caddesi üzerinde yer almaktadır. (1072 ada, 1-2 parsel) Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nın karşısında bulunmaktadır.

Türbe dikdörtgen plânlı olup 8,5 m x 9 m ebadlarındadır. Türbede toplam 13 adet sanduka bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi erkek, 3 tanesi hanım kabridir. Türbe içindeki sandukalardan sâdece Şeyh Mehmed Türâbî Baba’nın kabrinin etrâfı ahşap bir şebeke ile çevrilidir. Türbenin tavanını tutan eski demir gemi direkleri ilgi çekicidir. Ayrıca tavan kısmında tersaneden çıkan demir raylar kullanılarak başka bir yapıda görülmeyen bir yapı tarzı oluşmuştur. Türbenin duvarları düz sıvalıdır. Dışında ise tuğla dizileri kullanılarak yapıya orjinallik kazandırılmıştır. Türbede, bir sıra hâlinde yuvarlak kemerli pencereler vardır. Türbenin Haliç tarafındaki caddeye bakan cephesinde ise ta’lik hat ile Türâbî Baba Türbesi’ni h.1300-m.1883 yılında en son olarak tamir ettiren Sultân II.Abdülhamîd Hân devri Deniz paşalarından Şükrü Paşa’nın koydurduğu anlaşılmaktadır. Tekkenin tamir kitâbesinin günümüz Türkçesi ile okunuşu şöyledir:

Büyük şâhların şâhı Hazret-i Abdülhamîd Hân

Ki zâtının varlığı dünya yüce Allah’ın tam bir lûtfudur.

O cihânı yapan öyle bir sultândır ki lûtf ettiği

Eserlerle heryer bayındır, yapılı, herkes mutlu ve sevinçlidir.

Türâbî dergâhı diye bilinen bu yerde Kâdirî

Tarîkatından pek çok Allah dostu medfûndur.

Esâsında sel sularının hücumuyla harâb olmuştu

Mübârek tekke şimdi Rıdvan bahçesinin köşklerini kıskandırır.

Hâlen denizcilik bakanı olan Hasan Paşa muhterem

Bir mareşal, himmet sâhibi, şanlı pâdişâhdan desturlu bir zâtdır.

Zâviyelerde kutsal hû ismi zikredildikçe haşre

Kadar dinlesin cihânın hükümdârı Sultân Abdülhamîd Hân’dır.

Tam bir Acz ile Şeyda dedim cevher târihidir

Bu güzel dergâhı onaylayan zamanın sultânıdır.

Türbe yanınca yanına bitişik olan dergâh yerleri uzun zaman kum ve tuğla deposu olarak kullanılmıştır. Daha sonra geçici olarak bir lokanta olarak kullanılmıştır. Türbe 2005 Kasım ayında bir yangında harâb olmuş ve sonraki yıllarda ihyâ edilerek ziyârete açılmıştır.

Türbe’de Gömülü Olan Baş Mi’mar Mustafâ Ağa Hakkında Bilgiler:

İnebahtı deniz bozgunundan sonra Türk donanmasının ağır gemi kaybı Kasımpaşa’da İstanbul Tersanesi’nde beş altı ay süren kısa bir zamanda telâfi edilmiş, mağlubiyetin ertesi senesi Kaptan-ı Deryâ Kılıç Alî Paşa’nın komutasında yeni Osmanlı Donanması Akdenize açılmış ve Türk Sancağını yine şân ve şerefle denizlerde dalgalanmıştır. Donanmanın ihyâsında en büyük hizmeti görenlerin başında ise Tersane Baş Mi’marı Mustafâ Ağa gelmektedir. Mustafâ Ağa h.1007-m.1599 senesinde vefât edince türbeye gömülmüştür. Tersane Baş Mi’marı; Tersanedeki her çeşit inşaata nezâret eden mi’marların başı olup alâmet olarak gümüş âsâ taşırdı. Emrinde on mi’mar ile dörtyüz marangoz vardı.

Türbe içinde yer alan kabir şâhidesi Kadırga mi’marı Mustafâ Ağa’ya aittir. Mezar taşında şunlar yazılıdır:

Mi’mar-ı Mustafâ idi bu kârhânenin

Ziba kadırga yapmada gâyet olup seri

Mevlâ yoluna itdiği hizmet kabûl olup

Dâim cihânda meskenin ide Hak refi

Târihini tazarru ile didi Hâşimî

Ukbâda Mustafâ’ya Muhammed ola Şefi

Adres: Camii Kebir Mah. Turabi Baba Cad. KASIMPAŞA (TURABİ BABA KÜTÜPHANESİ YANI)

KAYNAK:

  • DOĞAN PUR, Gezi ve Araştırma Notları (1996-2009)
Hit : 7522
  
Yorum eklemek istermisiniz ?
Etiketler : Allah Dostları, Türbe ve Kabirleri
RESİM GALERİSİ 


   Üye Girişi
 
 

HABER BAŞLIKLARI
Sitemizi Ziyaret Edenler Website counter 
Powered By eticaret sitesi aç - forma yaptırma - Seo - tesbih